Modlitwa osób starszych

Modlitwa osób starszych

O chwalebny Święty Gabrielu, przyjmij pod Twoją opiekę

nasze życie, które osiągnęło fazę dojrzałości i zbierania owoców.

Wyjednaj nam u Pana łaskę, abyśmy z radością zaakceptowali

naszą sytuację i oddali się na służbę młodszym dobrym przykładem

uśmiechu, równowagi i dyspozycyjności dzięki radzie i twórczemu milczeniu.

Oświecaj ludzi odpowiedzialnych za społeczeństwo, aby nie

osądzali innych za ich produktywność, ale za wartość bycia.

Spraw, abyśmy nie uważali choroby i starości za czas bezużyteczny, lecz jako cenny

okres, z którego się czerpie dojrzałość ducha i wiedzę życia.

W miarę jak siły fizyczne ustają, spraw, aby wzmacniała się wiara i zdolność

do miłowania, abyśmy byli przygotowani, by wejść w pełne

widzenie Boga. Spraw, abyśmy nie zagubili szacunku ani

miłości do tego życia, podczas gdy zbliżamy się do pełni istnienia. Amen.