Modlitwa do świętego Alfonsa Marii Liguoriego

przez | 2 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Alfonsa Marii Liguoriego

Najświętsza i Niepokalana Panno, Najmilsza Matko moja, Maryjo, Tyś jest Matką

Pana mojego, Królową świata, więc i ja ze wszystkich najnędzniejszy, dziś uciekam się do Ciebie, Tobie, o Królowo wielka, składam

hołd poddaństwa mego, i dzięki Ci składam za wszystkie łaski, któreś mi aż

do tej chwili wyświadczyła, a osobliwie, żeś mnie od piekła wyratowała, na które tak często zasłużyłem.

Miłuję Cię o Pani moja, miłości wszelkiej najgodniejsza i z tej miłości

ku Tobie przyrzekam, że sam Tobie zawsze służyć będę, i że się o to według możności starać będę, aby i drudzy

Tobie służyli. Wszystką moją nadzieję i całe moje zbawienie po

Bogu w Tobie pokładam. Przyjmij mnie za sługę Twego i weź mnie pod płaszcz Swojej opieki, o Matko Miłosierdzia.

A ponieważ u Boga wszystko możesz, wyratuj mnie od wszelkich pokus, a przynajmniej uproś mi pomoc potrzebną do ich zwyciężenia, aż do mojego zgonu.

Od Ciebie spodziewam się prawdziwej miłości Jezusa Chrystusa, od Ciebie spodziewam się szczęśliwej śmierci.

O Matko moja, przez Twoją miłość ku Bogu, przybądź mi na pomoc zawsze, a osobliwie

w ostatecznym życia mojego momencie. Błagam Cię, nie opuszczaj

mnie póty, dopóki mnie nie ujrzysz zbawionym w niebie, gdzie będę

Cię chwalił i miłosierdzie Twoje na wieki wyśpiewywał. Amen.

Modlitwa do świętego Alfonsa Marii Liguoriego

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego, od początku

mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.

Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, Twojej opiece

zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć

jestem niewdzięczny i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,

lecz abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał, gdy upadnę – podźwignął, nieumiejętnego –

nauczał, strapionego – pocieszał, w niebezpieczeństwie

zostającego – ratował, aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz. Amen.