Litania do świętego Alfonsa Marii Liguoriego

przez | 1 sierpnia, 2022

Litania do świętego Alfonsa Marii Liguoriego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Alfonsie Liguori,

Przykładzie cierpliwości w cierpieniach,

Obrońco katolickiej wiary,

Opowiadający ubogim świętą Ewangelię,

Czuły pocieszycielu nieszczęśliwych,

Najbieglejszy w nawracaniu grzeszników,

Mądry przewodniku na drodze doskonałości,

Żarliwy obrońco chrześcijańskiej karności,

Posłuszny obrońco Stolicy Apostolskiej,

Czujny pasterzu powierzonej Tobie trzody,

Starający się o dobro ogólne Kościoła świętego,

Nabożny czcicielu Dzieciątka Jezus,

Żarliwy czcicielu Jezusa w Najświętszym Sakramencie,

Najpobożniejszy w rozmyślaniu o Męce Pańskiej,

Czuły czcicielu Najświętszej Maryi Panny,

Doskonały w czystości ciała i duszy,

Założycielu Zgromadzenia Redemptorystów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święty Alfonsie Mario.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi

nowe przykłady życia chrześcijańskiego, spraw, abyśmy naśladowali

świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim

osiągnęli nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.