Litania do świętego Ignacego z Loyoli

przez | 1 sierpnia, 2022

Litania do świętego Ignacego z Loyoli

Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami

Chryste zmiłuj się nad nami – Chryste zmiłuj się nad nami

Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Matko Boża – módl się za nami

Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerzu ziemi baskijskiej, módl się za nami.

Ignacy z Loyoli, podejmujący w refleksję nad własnym życiem w czasie rekonwalescencji

Ignacy z Loyoli, odczytujący swoje życie w świetle Bożej prawdy

Ignacy z Loyoli, rycerzu czuwający w sanktuarium maryjnym Montserrat i przywdziewający strój pielgrzyma

Ignacy z Loyoli, Boży pielgrzymie

Ignacy z Loyoli, doświadczający przeżyć mistycznych w grocie manreskiej

Ignacy z Loyoli, otwarty na Boże natchnienia

Ignacy z Loyoli, czcicielu Trójcy Przenajświętszej

Ignacy z Loyoli, powierzający się Ojcu Przedwiecznemu

Ignacy z Loyoli, zatroskany o dogłębne poznanie Jednorodzonego Syna Bożego

Ignacy z Loyoli, współpracowniku Boży w ułożeniu Ćwiczeń Duchownych

Ignacy z Loyoli, posiadający głębokie wyczucie Boskiego Majestatu

Ignacy z Loyoli, oddany całkowicie Pan Bogu

Ignacy z Loyoli, człowieku wielkich pragnień

Ignacy z Loyoli, urzeczony Jezusem nauczającym

Ignacy z Loyoli, głoszący Pana Jezusa przez Ćwiczenia duchowne

Ignacy z Loyoli, nazywający Jezusa swoim Królem i Panem

Ignacy z Loyoli, zawsze poszukujący woli Bożej

Ignacy z Loyoli, znajdujący Boga we wszystkich rzeczach

Ignacy z Loyoli, zawsze troszczący się o większa chwałę Boga

Ignacy z Loyoli, czcicielu Matki Jezusowej jako “naszej Pani”

Ignacy z Loyoli, z wielką czcią sprawujący Mszę świętą

Ignacy z Loyoli, zwolenniku częstej Komunii świętej

Ignacy z Loyoli, założycielu Towarzystwa Jezusowego

Ignacy z Loyoli, wiernie realizujący ślubowane rady ewangeliczne

Ignacy z Loyoli, wzorze przełożonego

Ignacy z Loyoli, człowieku wielkiej pokory

Ignacy z Loyoli, wrażliwy na drugiego człowieka

Ignacy z Loyoli, troszczący się o kobiety z marginesu społecznego

Ignacy z Loyoli, zatroskany o sieroty, bezdomnych i chorych

Ignacy z Loyoli, opiekunie matek oczekujących potomstwa

Ignacy z Loyoli, posiadający wyczucie spraw Kościoła

Ignacy z Loyoli, patronie prowadzących rekolekcje

Ignacy z Loyoli, przypominający i nauczający, że człowiek

jest dla chwały, czci i służby Bogu

Ignacy z Loyoli, zachęcający do troski o zbawienie własnej duszy i bliźnich

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego

z Loyoli do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na

ziemi z jego pomocą i za jego przykładem zasłużyli na

udział w jego niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.