Modlitwa do świętego Ignacego Loyoli

przez | 31 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Ignacego Loyoli

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę

moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle

swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen.

Modlitwa do świętego Ignacego Loyoli

Święty Ignacy, Ty w swoim życiu zrezygnowałeś z kariery, z honorów

światowych i z ciepła ogniska domowego. Gdy usłyszałeś wołanie Pana, pozostawiłeś

wszystko i w ciszy oraz samotności starałeś się odkryć

wolę Bożą względem siebie. W dojrzałym wieku podjąłeś studia i zasiadałeś w

szkolnej ławie obok młodzieży po to, aby lepiej przygotować się do służby, jaką Bóg ci wyznaczył.

Ty zgromadziłeś wokół siebie grupę przyjaciół w Panu, która z czasem dała początek nowemu zakonowi.

Święty ojcze Ignacy, jesteś dla mnie wzorem modlitwy i kontemplacji, uczysz, jak

rozeznawać i odczytywać głos Boga w życiu. Ukazujesz, jak z

oddaniem służyć bliźnim, jak iść tam, gdzie człowiek jest poniżany, gdzie

brak mu nie tylko chleba codziennego i sprawiedliwości, ale przede wszystkim Słowa Bożego. Ty wskazujesz, jak traktować każdego

napotkanego człowieka, jak przyjmować i kochać go, znając jego i własne

słabości. Jesteś dla mnie wzorem wierności i oddania Kościołowi. To ty

uczysz, że każda reforma winna zacząć się w sercu, od przemiany samego siebie.

Święty Ignacy, naucz mnie, jak mam się żarliwiej modlić, wesprzyj moje

wysiłki, gdy pragnę służyć bliźnim, umacniaj mnie i podtrzymuj swym przykładem, gdy w moim sercu rodzą się wątpliwości i nieufność

wobec ludzi Kościoła. Zjednaj mi pojednanie z Bogiem, bądź mi pomocą

w nieszczęściach oraz w sytuacjach trudnych. Broń mnie od pokus i wspomagaj swym przemożnym wstawiennictwem.

Ojcze Ignacy, wyproś mi serce czułe, aby nie odwiodła mnie od Boga

żadna namiastka dobra, wyjednaj mi pilność w dążeniu ku Bogu i szukaniu

Go we wszystkim, wesprzyj mnie w wyborze takiego sposobu życia, który Jemu się spodoba.

Święty Ignacy, mistrzu modlitwy i kontemplacji, módl się za mną.

Święty Ignacy, patronie ludzi szukających Boga, módl się za mną.

Święty Ignacy, wspomagający wszystkich potrzebujących, módl się za mną.

Święty Ignacy z Loyoli, wstaw się za mną przed Majestatem Boga w Trójcy Jedynego. Amen.

Modlitwa do świętego Ignacego Loyoli

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,

Na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Ignacego Loyoli

O czcigodny święty Ojcze Ignacy, którego Bóg prócz innych

łask i tą obdarzył, że matkom będącym w stanie błogosławionym

możesz zjednać niebiańską pomoc, aby w tym niebezpiecznym

czasie porodu, gdy wydają na świat nowe życie, mogły szczęśliwie urodzić.

Pokornie Cię proszę, nie odmów i mnie swego przemożnego

wstawiennictwa w chwili tak ważnej dla mnie i dla moich bliskich. Miej ukochane

moje dziecko w swej opiece, aby przez cudowne odrodzenie w wodach

Chrztu świętego mogło być zjednoczone z Chrystusem, naszym

Panem i Zbawicielem, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym

żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Ignacego Loyoli

P. Święty Ojcze Ignacy, módl się za mną do miłosiernego Boga.

W. Aby wsparł mnie w mojej potrzebie i ochraniał przychodzące na świat dziecko.