Litania do Anioła Stróża

przez | 30 lipca, 2022

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Nieba, módl się za nami.

Święty Aniele, sługo Boży,

Święty Aniele, stróżu mój,

Święty Aniele, patronie mój,

Święty Aniele, duchowy bracie i przyjacielu mój,

Święty Aniele, przewodniku na moich drogach,

Święty Aniele, pasterzu mój troskliwy,

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości,

Święty Aniele, opiekunie mój we wszystkich niebezpieczeństwach,

Święty Aniele, mój obrońco przed wszelką napaścią zła,

Święty Aniele, mój najwierniejszy opiekunie,

Święty Aniele, mój nauczycielu i doradco w dobrym,

Święty Aniele, mój towarzyszu w życiu i w chwili śmierci,

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków,

Święty Aniele, prowadzący mnie ścieżkami dobra,

Święty Aniele, napominający mnie w moim grzechu,

Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach,

Święty Aniele, mój pocieszycielu w nieszczęściach i smutkach,

Święty Aniele, wodzu mój we wszystkich moich walkach i zmaganiach,

Święty Aniele, pomocniku mój w trudnych przedsięwzięciach,

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym,

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci,

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga,

Święty Aniele, miłujący czystość,

Święty Aniele, miłujący niewinność,

Święty Aniele, posłuszny we wszystkim Bogu,

Święty Aniele, zatroskany o moją duszę,

Święty Aniele, wzorze pokory i czystości,

Święty Aniele, przewodniku w posłuszeństwie woli Bożej,

Święty Aniele, który zachowujesz mnie na tej ziemi,

Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,

Święty Aniele, który oświecasz mój umysł,

Święty Aniele, który skłaniasz moją wolę do dobrego,

Święty Aniele, który uczysz mnie miłości Bożej,

Święty Aniele, który jesteś zawsze przy mnie z woli Boga,

Święty Aniele, który starasz się o moje zbawienie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

K: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

W: Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się: Boże, który w niewymownej opatrzności swojej świętych aniołów

dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam, pokornie

Cię prosimy, abyśmy opieką ich

byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem

cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami.

Święty Aniele, stróżu mój,

Święty Aniele, przewodniku mój,

Święty Aniele, doradco mój,

Święty Aniele, opiekunie mój,

Święty Aniele, miłośniku mój,

Święty Aniele, duchowy bracie mój,

Święty Aniele, nauczycielu mój,

Święty Aniele, pasterzu mój,

Święty Aniele, pomocniku mój,

Święty Aniele, pocieszycielu mój,

Święty Aniele, patronie mój,

Święty Aniele, obrońco mój,

Święty Anie1e, wodzu mój,

Święty Aniele, zachowawco mój,

Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,

Święty Aniele, oświecicielu mój.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.

V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych

Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy

opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi

obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli

w dniach straszliwego sądu. Święty Michale, pierwszy

obrońco królestwa Chrystusowego, módl się za nami!