Modlitwa do świętego Piotra Chryzologa

przez | 30 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Piotra Chryzologa

Módlmy się. Boże, Ty uczyniłeś świętego Piotra Chryzologa wybitnym

głosicielem Słowa Wcielonego, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy w sercach

rozważali tajemnice zbawienia i świadczyli o nich całym życiem.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.