Modlitwa do świętego Antoniego Wielkiego

przez | 20 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Antoniego Wielkiego

Panie Boże, który dałeś Św. Antoniemu opatowi łaskę służenia Tobie

na pustkowiu i w modlitwie, spraw, abyśmy wspomagani przez niego

mogli praktykować cnotę wyrzeczenia i

zawsze Ciebie kochać ponad wszystko. Amen.