Modlitwa do świętego Marcelego

przez | 16 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Marcelego

Wszechmocny i wieczny Boże, który chciałeś ustanowić św. Marcela

Pasterzem nad całym Twoim ludem, aby świecił słowem i przykładem,

utrzymaj za jego pośrednictwem jedność kapłanów i wiernych Twojego

Kościoła i prowadź ich drogą wiecznego zbawienia. Amen.