Modlitwa do świętego Atanazego z góry Athos

Modlitwa do świętego Atanazego z góry Athos

Boże, Ty nam dałeś w świętym Atanazym, opacie,

wzór ewangelicznej doskonałości,

spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia

całym sercem umiłowali sprawy niebieskie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.