Modlitwa do świętego Antoniego Marii Zaccarii

Modlitwa do świętego Antoniego Marii Zaccarii

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy w duchu świętego Pawła

Apostoła posiedli przewyższające wszystko poznanie Jezusa Chrystusa,

którym obdarzony święty Antoni Maria, niestrudzenie głosił w Kościele słowo zbawienia.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.