Modlitwa do świętego Benedykta

przez | 11 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Benedykta

O najchwalebniejszy patriarcho mnichów zachodu, Święty Benedykcie, umiłowany szczególnie

przez Pana, ojcze wspomagający łaskawie wszystkich grzeszników, którzy pod twoją opiekę pokornie się uciekają.

Oto ja, biedny grzesznik, przychodzę do ciebie, ponieważ wiem, iż każdy, kto cię z pokorą wzywa, bywa przez ciebie wysłuchany i pocieszony.

Wiem, że twoje modlitwy wskrzeszały umarłych, że uzdrawiałeś chromych,

przywracałeś wzrok ociemniałym i słuch głuchym; że kruszyłeś kajdany niesłusznie więzionych i niosłeś cudowną pomoc biednym i potrzebującym. Wiem również, że nawet święte szczątki twoje spowodowały wiele cudów.

Napełniony wielką ufnością przez te wspomnienia, zbliżam się do ciebie,

ojcze pełen łaskawości, i z całego serca błagam cię o wstawiennictwo za mną do Najświętszego Króla królów.

Racz mnie przyjąć pod swoją opiekę i czuwać nade mną w każdej chwili mego życia.

Strzeż mnie od wszelkiego zła na duszy i na ciele, zachowaj mnie i wszystkich drogich moich od przemocy nieprzyjacielskiej. Módl się przede wszystkim o zbawienie wieczne dla mnie.

O, ojcze miłosierny, nie odrzucaj mnie od siebie, ale uproś mi przez twe

chwalebne zasługi łaskę śmierci w takim usposobieniu, abym był godny stanąć

przy tobie w domu Ojca Niebieskiego i cieszyć się wraz z tobą Jego wiekuistym oglądaniem. Amen.