Litania do świętej Weroniki Giuliani

przez | 10 lipca, 2022

Litania do świętej Weroniki Giuliani

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Dziewico i Matko módl się za nami.

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy,

Święty Franciszku, bracie Chrystusa ubogiego,

Święta Klaro, oblubienico Chrystusa Ukrzyżowanego,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w gorącej miłości,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w przylgnięciu do Ojca,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w posłuszeństwie Duchowi,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w wytrwałej modlitwie,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w przeżywaniu Pasji,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w noszeniu krzyża,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w darze stygmatów,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w trosce o zbawienie dusz,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w pragnieniu nawracania grzeszników,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w gorliwej służbie,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w codziennej pracy,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w heroicznej pokorze,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w znoszeniu niesprawiedliwości,

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w oddaniu Maryi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święta Weroniko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Módlmy się. Boże, Ty wsławiłeś świętą Weronikę

dziewicę znamionami męki Twojego Syna; dozwól nam za jej przykładem

i wstawiennictwem, byśmy upodobnili się do

Chrystusa w pokornym przyjęciu krzyża i cieszyli się w dniu

Jego chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.