Modlitwa do świętej Weroniki Giuliani

przez | 10 lipca, 2022

Modlitwa do świętej Weroniki Giuliani

Panie Jezu Chryste, przez wstawiennictwo Twojej Najświętszej Matki

oraz świętej Weroniki Giuliani, którą powołałeś do bycia pośredniczką między

Bogiem a duszami czyśćcowymi, polecam Ci moich drogich zmarłych…,

którzy cierpią, oczekując na pełne zjednoczenie z Tobą, Najwyższą Miłością.

Skróć ich męki i pozwól im szybko cieszyć się radością wieczną.

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętej Weroniki Giuliani

Boże, Ty wsławiłeś świętą Weronikę dziewicę znamionami męki Twojego Syna;

dozwól nam za jej przykładem i wstawiennictwem, byśmy upodobnili się do

Chrystusa w pokornym przyjęciu krzyża i cieszyli się w dniu Jego chwały.