Modlitwa do świętego Antoniego Peczerskiego

Modlitwa do świętego Antoniego Peczerskiego

Boże, Ty nam dałeś w świętym Antonim, opacie – pustelniku,

wzór ewangelicznej doskonałości, spraw,

abyśmy wśród zmiennych kolei

życia całym sercem umiłowali

sprawy niebieskie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.