Litania do Chrystusa Zmartwychwstałego

Litania do Chrystusa Zmartwychwstałego

Obdarz nas pokojem.

Naucz nas miłości.

Umocnij nas w wierze.

Doprowadź nas do zbawienia.

Dopomóż nam zmartwychwstać.

Przyjdź królestwo Twoje.

Zmiłuj się nad nami.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu Chryste Zmartwychwstały,

Chryste Zmartwychwstały, który własną mocą powstałeś z grobu,

Chryste Zmartwychwstały, który zaraz po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się swej Matce,

Chryste Zmartwychwstały, który w poranek wielkanocny wyszedłeś na spotkanie zatroskanych niewiast,

Chryste Zmartwychwstały, który przyniosłeś strwożonym uczniom prawdziwy pokój,

Chryste Zmartwychwstały, który od samego zmartwychwstania posyłasz nam Ducha Świętego,

Chryste Zmartwychwstały, który w dniu swego zmartwychwstania obdarzyłeś świat władzą odpuszczania grzechów,

Chryste Zmartwychwstały, który pokazując swe chwalebne rany przywróciłeś wiarę uczniowi,

Chryste Zmartwychwstały, który w drodze do Emaus rozpaliłeś serca strapionych uczniów,

Chryste Zmartwychwstały, który nad Jeziorem Galilejskim nakarmiłeś głodnych,

Chryste Zmartwychwstały, który poleciłeś głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,

Chryste Zmartwychwstały, który radowałeś się z potrójnego zapewnienia swego ucznia o miłości,

Chryste Zmartwychwstały, który Piotra ustanowiłeś głową Kościoła,

Chryste Zmartwychwstały, który przyrzekłeś nie zostawiać nas sierotami,

Chryste Zmartwychwstały, który zasiadłeś po prawicy mocy Bożej, by wstawiać się za nami,

Chryste Zmartwychwstały, który zawsze pozostajesz z nami w Eucharystii,

Chryste Zmartwychwstały, który pozwalasz nam dźwigać się z grzechów naszych,

Chryste Zmartwychwstały, który przez krzyż i cierpienie prowadzisz nas także do chwały zmartwychwstania,

Chryste Zmartwychwstały, Panie i Boże nasz,

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana,

Drogo, Prawdo i Życie nasze,

Źródło naszej wiary,

Jedyna Nadziejo nasza,

Pokoju, Radości i Wszystko nasze,

Pełnio miłości Bożej ku nam,

Miłosierdzie Boże bez granic,

Życie i Zmartwychwstanie nasze,

Królu nieba i ziemi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Jezu Chryste Zmartwychwstały..

W: Doprowadź nas do zmartwychwstania.

Módlmy się: Panie Jezu, który w Tajemnicy Paschalnej chciałeś

być naszym Życiem, Drogą i Prawdą, spraw łaskawie,

abyśmy pod kierownictwem Ducha Świętego zawsze

wiernie Ci służyli i Tobie się podobali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.