Modlitwa do świętego Cypriana

przez | 16 września, 2022

Modlitwa do świętego Cypriana

Boski Zbawicielu Jezu Chryste! Daj nam tę łaskę, abyśmy jak św. Cyprian i

pozostali zawsze wiernymi i posłusznymi dziećmi Kościoła przez Ciebie

ustanowionego, i nie chciej tego dopuścić, abyśmy spuścili z oka cześć

winną Twym świętym sakramentom albo też niegodnie przystępowali

do Stołu Pańskiego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który

króluje w Niebie i na ziemi. Amen.