Modlitwa do świętego Eryka Szwedzkiego

Modlitwa do świętego Eryka Szwedzkiego

O Boże, który powołałeś swego sługę Eryka ze Szwecji

do ziemskiego tronu, aby mógł rozwijać Twoje niebieskie królestwo,

i dałeś mu gorliwość o Twój Kościół i miłość do Twojego ludu:

Spraw litościwie, abyśmy my, którzy go wspominamy w tym dniu,

byli owocni w dobrych uczynkach i zdobądź chwalebną koronę Twoich świętych;

przez Jezusa Chrystusa Pana naszego,

który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym,

jednym Bogiem na wieki wieków.