Modlitwa o pomoc w nauce

Modlitwa o pomoc w nauce

Święty Andrzeju Bobolo! Twój przykład poucza nas,

że nieustannie mamy wzrastać w postawie uczniów Jezusa Chrystusa.

W ślad za Nim czyniłeś postępy w mądrości i łasce w latach Twojej nauki u Boga i u ludzi.

Prosimy Cię jako naszego Patrona o pomoc w zadanej nam nauce, byśmy zdobywali nie tylko wiedzę,

lecz i mądrość otwierającą serce na Bożą wizję świata i ludzi.

Naucz nas odnajdywać pomoc dzięki wytrwałej modlitwie

do Ojca przez Jezusa w świetle Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.