Modlitwa do świętego Bernardyna ze Sienny

Modlitwa do świętego Bernardyna ze Sienny

Stróżu i ojcze dziewic, święty Józefie, którego wiernej

straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad pannami,

Maryja, była powierzona, proszę Cię i błagam przez ten

podwójny skarb -Jezusa i Maryję – spraw to, abym od wszelkiej nieczystości zachowany,

nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym

ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Amen.

Modlitwa do świętego Bernardyna ze Sienny

O Józefie, dziewiczy ojcze Jezusa, zawsze czysty mężu Dziewicy Maryi,

módl się za nami każdego dnia do tegoż Jezusa, Syna Bożego, abyśmy,

uzbrojeni w Jego łaskę, mogli walczyć w dobrych zawodach

na tym świecie i zostali przez Niego ukoronowani przy śmierci. Amen.

Modlitwa do świętego Bernardyna ze Sienny

Św. Bernardynie ze Sieny, który głosiłeś miłość i miłosierdzie

Boga wszędzie, gdzie byłeś.

Przychodzę do ciebie, prosząc o twoje wstawiennictwo

za (podaj imię osoby) i wszystkich, potrzebujących twojej modlitwy.

Módl się, drogi święty Bernardynie, aby cierpieli z radością,

wytrwali z nadzieją otrzymania potrzebnej łaski i aby

łączyli swoje cierpienia z Jezusem dla zbawienia dusz.

Proszę o Twoje wstawiennictwo.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.