Modlitwa do świętego Jana Nepomucena

Modlitwa do świętego Jana Nepomucena

Boże! Któremu obrzydliwi są obmówcy i któryś napominał, żeby się nie łączyć z nimi,

proszę Cię przez zasługi świętego Jana Nepomucena,

który wolał ponieść tortury i śmierć męczeńską niż wyjawić sekret,

strzeż mnie od jadu obmowy i wielomówstwa,

od złego i przewrotnego towarzystwa,

wszelkiego kłamstwa i zdrady,

od świętokradzkiej spowiedzi, wszelkiej niezgody i kłótni, spraw,

żeby mowa moja zawsze była skierowana do zbudowania bliźnich.

Daj za Jego wstawiennictwem zważać na

wypowiadane słowa i raczej wszelkie ponieść w tym życiu przykrości,

aniżeli duszy przez niewstrzemięźliwość w mowie przynieść szkodę.

Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.