Psalm 76

Psalm 76

Bóg znany jest w Judzie, wielkie jest imię Jego w Izraelu.

W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie.

Tam złamał pioruny łuku,

tarczę i miecz, i zbroję.

Jesteś pełen światła – potężniejszy

niż góry odwieczne.

Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem swoim,

a ręce wszystkich odważnych pomdlały.

Od Twojej groźby, Boże Jakuba,

zdrętwiały rydwany i konie.

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze w obliczu Twego zagniewania?

Ogłosiłeś z nieba swój wyrok,

przelękła się ziemia, zamilkła, gdy Bóg na sąd się podniósł,

by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Bo gniew Edomu będzie Cię sławił, a resztki Chamat będą obchodzić Twe święto.

Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem,

Bogiem waszym,

niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu,

Temu, który poskramia ducha książąt,

który jest straszliwy dla królów ziemi.