Modlitwa do świętego Urbana

modlitwa
modlitwa

Modlitwa do świętego Urbana

Wszechmogący wieczny Boże, który doprowadziłeś papieża

Urbana I do chwały męczenników, spraw za jego wstawiennictwem,

abyśmy strzegli naszej wiary, nadziei i miłości i

w ten sposób doszli do życia wiecznego.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.