Modlitwa do świętego Leoncjusza

Modlitwa do świętego Leoncjusza

Męczenniku święty, święty michiu Leonciuszu,

spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei

życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.