Modlitwa do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

Modlitwa do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko!

Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu,

jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył.

Z Królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi swoje,

w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję,

a rzucając się pokornie do stóp Twoich,

polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę (podaj jaką).

Czuję o Najświętsza Panienko,

że nie zasłużyłam (-em) na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich!

Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich,

usłysz wołanie zbolałego serca i daj upragnioną łaskę,

a Ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd

wiernie Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi dopóki mi życia stanie. Amen.