Modlitwa do świętego Eucheriusza

przez | 22 lutego, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Eucheriusza

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Eucheriusza

biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował

przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której

on nauczał i podążali drogą, którą on nam nakazał. Amen.