Modlitwa do dzieci Fatimskich o wyleczenie z nowotworu

przez | 26 lutego, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do dzieci Fatimskich o wyleczenie z nowotworu

Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz

pokornych spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki

Twojego Syna, naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie

serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.