Modlitwa do świętego Jana Antoniego Fariny

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Jana Antoniego Fariny

Panie Jezu, racz wysławić dla Twojego Kościoła tego sługę ubogich, świętego

Jana Antoniego Farinę, ponieważ dobrzy są dla wszystkich przykładem

heroicznego śpiewu, głębokiej pokory i posłuszeństwa oświeconego

wiarą. Udziel nam Panie, za jego wstawiennictwem, potrzebnych

nam łask [wymienić ją…]