Modlitwa do świętego Eulogiusza

przez | 13 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Eulogiusza

Boże wszechmogący! Racz mnie zachować od

pokus, póki żyję na tej ziemi, a jeśli

Ci się spodoba wystawić mnie na nie, racz

mnie w łasce swej świętej

natchnąć siłą do oparcia się złemu a wytrwania w dobrym.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w

Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.