Modlitwa do świętego Walentego

przez | 14 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Walentego

Św. Walenty! Cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie

i czci, jaką jesteś otaczany tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje

potrzeby duchowe i cielesne, abyś je przedstawił

Bogu wszechmogącemu. Mniej mnie w opiece, szczególnie w ostatniej

godzinie mojego życia, abym za Twoją przyczyną dostąpił spotkania

z Bogiem i z Tobą w społeczności świętych. Amen.

Modlitwa do świętego Walentego

Wszechmocny i miłosierny Boże, dzięki Twojej pomocy św. Walenty zwycięsko

oparł się torturom. Pomóż nam, którzy świętujemy jego triumf, zwyciężyć

podstępne działania naszych wrogów. Amen.