Modlitwa do świętego Zygfryda

przez | 15 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Zygfryda

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Zygfryda, odznaczającego

się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie, spraw

za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli

na udział w jego chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.