Modlitwa do świętego Filipa

Modlitwa do świętego Filipa

Święty Filipie, któryś zupełnie poświęcił się na posługę bliźnich,

nie żałowałeś trudu i niewczasu(niewygody), aby tylko wszystkich pozyskać Bogu!

Zapal mię miłością bliźniego, ażebym kochał wszystkich ludzi bezinteresowne,

wspomagając ich jałmużną, modlitwą i dobrą radą,

źle o nich nie mówił, w niczym im nie szkodził. Amen.