Psalm 86

Psalm 86

Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,

bo jestem nędzny i ubogi.

Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,

zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.

Ty jesteś Bogiem moim,

Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.

Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,

pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby!

Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,

bo Ty mnie wysłuchujesz.

Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś,

i Tobie, Panie pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię.

Boś Ty jest wielki i działasz cuda:

tylko Ty jesteś Bogiem

Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twej prawdy;

skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia!

Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże,

z całego serca mojego

i na wieki będę chwalił Twe imię,

bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie

i życie moje wyrwałeś z głębi Szeolu.

O Boże, pyszni przeciw mnie powstali

i zgraja gwałtowników czyha na me życie, a nie mają względu na Ciebie.

Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,

nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną;

udziel Twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy!

Uczyń dla mnie znak – zapowiedź pomyślności,

ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem,

żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie.