Modlitwa do świętego Augustyna z Canterbury

Modlitwa do świętego Augustyna z Canterbury

O Boże, który w nawróceniu pogan wysłuchałeś

miłosiernie pobożnych modlitw Świętego Augustyna,

Twego Wyznawcy i Biskupa, dla jego zasług i wstawiennictwa,

racz sprawić, abyśmy opłakując własne

grzechy otrzymali przebaczenie i pociechę.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.