Modlitwa do świętego Franciszka Caracciolo

przez | 6 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Franciszka Caracciolo

O Boże, objawiłeś swoją miłość w św. księdzu Franciszku Caracciolo, czyniąc

go czcicielem Eucharystii, głosicielem Twojej Boskiej miłości,

apostołem ubogich, chorych i grzeszników.

Spraw, abyśmy naśladowali Jego miłość do Jezusa w

Eucharystii i nie szczędzili wysiłków w pracy dla zbawienia naszych

braci i sióstr, zawsze na większą chwałę Zmartwychwstałego Chrystusa.

Za wstawiennictwem św. Franciszka prosimy Cię, abyś natchnął

wielu młodych mężczyzn i kobiety do całkowitego naśladowania Chrystusa

w duchu modlitwy, pokuty i gorliwości o

budowanie Twojego Królestwa tu na ziemi. Amen.