Psalm 65

przez | 6 czerwca, 2022

Psalm 65

Ciebie należy wielbić,

Boże, na Syjonie.

Tobie śluby dopełnić,

co próśb wysłuchujesz.

Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik

wyznając nieprawości.

Przygniatają nas nasze przewiny:

Ty je odpuszczasz.

Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz:

mieszka on w Twoich pałacach.

Niech nas nasycą dobra Twego domu,

świętość Twojego przybytku.

Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami,

Boże, nasz Zbawco,

nadziejo wszystkich krańców ziemi

i mórz dalekich,

który swą mocą utwierdzasz góry,

jesteś opasany potęgą,

który uśmierzasz burzliwy szum morza,

huk jego fal, zgiełk narodów:

lękają się mieszkańcy krańców ziemi.

Z powodu Twoich cudów

podwoje Zachodu i Wschodu są pełne radości.

Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś,

ubogaciłeś ją obficie.

Strumień Boży wodą jest wezbrany,

zboże im przygotowałeś,

bo tak przygotowałeś ziemię:

bruzdy jej nawodnileś, wyrównałeś jej skiby,

deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom.

Rok uwieńczyłeś swymi dobrami

i Twoje ślady opływają tłustością.

Stepowe pastwiska są pełne rosy,

a wzgórza przepasują się weselem.

Łąki się stroją trzodami,

doliny okrywają się zbożem,

wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają;