Modlitwa do świętego Franciszka Salezego

przez | 2 lutego, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Franciszka Salezego

Święty Franciszku Salezy, Ty uczyłeś, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem

tak troskliwie czuwającym, że bez Jego Woli włos nam z głowy nie spadnie; wspomagaj

nas w tym, abyśmy troskliwie przez całe nasze życie, służyli Mu wiernie i gorąco Go miłowali.

Mówiłeś: Kto chce kiedyś cieszyć się Bogiem, ten musi przedtem wiele dla Niego wycierpieć.

Bądź przy nas w naszych codziennych cierpieniach, troskach i pracach, abyśmy

je zawsze dla miłości Pana Boga przeżywali. Apostole

zwycięstwa życzliwości nad obojętnością, pokory nad pychą, łagodności

nad gwałtownością, prostoty nad fałszem i obłudą, bądź

nam wzorem i doradcą w codziennym praktykowaniu tych cnót; Twoje

postępowanie jaśniało blaskiem życia w obecności Bożej; upraszaj nam

tę łaskę, abyśmy zawsze i wszędzie postępując

w tej prawdzie, zasłużyli sobie na oglądanie Boga

w niebie, który żyje i kró1uje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Franciszka Salezego

Ojcze w niebie, który pobudziłeś św. Franciszka Salezego, aby całkowicie

poświęcił się ludziom dla ich zbawienia, niech jego przykład

natchnie nas do pełnej poświęcenia miłości w służbie dla naszych braci. Amen.

Modlitwa do świętego Franciszka Salezego

Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup,

stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego

przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją

ojcowską miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.