Modlitwa do świętej Anieli Merici

przez | 1 lutego, 2024

Modlitwa do świętej Anieli Merici

Panie, niech święta Aniela, dziewica, nieustannie poleca nas Twemu miłosierdziu.

Zanosimy modły, abyśmy naśladując wzór jej miłości i roztropności, mogli

wytrwać w Twoim nauczaniu i okazywać je w naszych czynach.

Przez Jezusa Chrystusa, Twojego syna, naszego Pana, który żyje

i króluje z Tobąw jedności Ducha Świętego, Bóg

przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętej Anieli Merici

Panie, pozwól, aby św. Aniela zawsze polecała nas Twojej

łaskawości. Niechaj dzięki naśladowaniu jej miłosierdzia i rozwagi

uda się nam zachować Twoje nauki i przestrzegać zasad moralnych. Amen.