Modlitwa do świętego Franciszka z Paoli

przez | 3 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Franciszka z Paoli

Panie Boże, przez którego święci są wywyższeni, a św. Franciszek wychowany do udziału w chwale świętych,

niech jego modlitwa i przykład przyniosą nam nagrodę, którą obiecałeś pokornym.

Amen.