Litania do błogosławionego Honorata Koźmińskiego

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do błogosławionego Honorata Koźmińskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku, odnowicielu Kościoła, módl się za nami.
Święta Klaro, mistrzyni życia duchowego, módl się za nami.
Błogosławiony Honoracie, uważnie słuchający słowa Bożego, módl się za nami.

Adorujący Jezusa ukrytego w Eucharystii, módl się za nami.
Zapatrzony w Chrystusa ukrzyżowanego,
Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
Błogosławiony Honoracie, całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję,

Naśladowco św. Józefa w milczeniu i ukryciu,
Pokorny i ubogi synu św. Franciszka,
Heroicznie posłuszny Kościołowi świętemu,
Odnowicielu życia zakonnego,
Błogosławiony Honoracie, miłośniku kapucyńskiego charyzmatu,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,

litania nowenna modlitwa

Błogosławiony Honoracie, oddany modlitwie i pokucie,
Przykładzie prostoty zakonnej,
Rozmodlony w codzienności,
Gotowy na męczeństwo dla Chrystusa,

Błogosławiony Honoracie, oddany twórczej pracy,
Odnowicielu społecznego ładu,
Założycielu zgromadzeń zakonnych,
Apostole słowa pisanego,
Błogosławiony Honoracie, głoszący ludziom miłość Bożą,

Odnowicielu ideału franciszkańskiego,
Apostole Różańca świętego,
Niestrudzony spowiedniku,
Patronie odkrywanie drogi życiowej,
Wrażliwy na potrzeby ludzi,
Zatroskany o rodzinę,

Błogosławiony Honoracie, proroku odrodzenia narodu w Chrystusie,
Pielgrzymie do Jasnogórskiej Pani,
Wzywający do trwania na ojczystej ziemi,
Zatroskany o losy Ojczyzny i Europy,
Błogosławiony Honoracie, niezłomny wobec przeciwności,

Wytrwały w dążeniu do świętości,
Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,
Ukochany nasz Ojcze i przewodniku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Ojcze Honoracie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, który przez błogosławionego Honorata wzywasz nas do świętego życia,

wysłuchaj nas przez jego wstawiennictwo i uczyń nas narzędziami pokoju płynącego ze sprawiedliwości i przebaczenia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.