Nowenna do świętego Józefa

przez | 6 listopada, 2021
modlitwa

modlitwa

Nowenna do świętego Józefa

Dzień 1

O chwalebny święty Józefie, przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna,

wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny (tu wymienić intencję).

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego.

Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła

z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które

Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany

ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami

ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak

teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen. Nowenna do świętego Józefa

Dzień 2

O chwalebny święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]
Chwalebny święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna swojego.

Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i pros; my, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.

Do Ciebie, święty Józefie…

Dzień 3 Nowenna do świętego Józefa

O chwalebny święty Józefie…
Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś.

Dopomóż nam, święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować,

przebywać, a w blaskach Jego obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.

Do Ciebie, święty Józefie…

Dzień 4

O chwalebny święty Józefie…
Józefie święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił

ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby

Komunia święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.

Do Ciebie, święty Józefie…

Dzień 5

O chwalebny święty Józefie…
Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siła. wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno “marności światowe”, jak i

“szatańskie najazdy” nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umiera^ i osiągnąć szczęście wieczne.

Do Ciebie, święty Józefie…

  • Dzień 6 Nowenna do świętego Józefa

O chwalebny święty Józefie…
Głowo Najświętszej Rodziny, razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych.

Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.

Do Ciebie, święty Józefie…

Dzień 7

O chwalebny święty Józefie…
Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swojego patrona, opiekuna i obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc, ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa

na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.

Do Ciebie, święty Józefie…

Nowenna do świętego Józefa

Dzień 8

O chwalebny święty Józefie…
Święty Józefie, potężny nasz Patronie Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stal się przyczyną

błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych Prosimy Cię usilnie, aby Twoja obecność, czczona

w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.

Do Ciebie, święty Józefie…

Nowenna do świętego Józefa

Dzień 9 Nowenna do świętego Józefa

O chwalebny święty Józefie…
Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja przeczysta

Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Do Ciebie, święty Józefie…

Amen.