Nowenna do świętego Charbela

przez | 28 października, 2021
modlitwa

modlitwa

Nowenna do świętego Charbela

Dzień pierwszy
O cudowny Święty Charbelu, z którego nieskazitelnego ciała, które przeciwstawiło się zepsuciu, promieniej

woń Niebieska, przyjdź na mój ratunek i udziel mi od Boga łaski, której potrzebuję (wymienić łaskę).

Amen.
Święty Charbelu módl się za mnie.

O Panie, który obdarzyłeś Świętego Charbela łaską wiary, błagam byś obdarzył mnie za Jego

pośrednictwem Boską łaską życia

zgodnie z Twoimi przykazaniami i Biblią.

Chwała Bogu na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dzień drugi

Święty Charbelu, męczenniku życia

zakonnego, który doświadczył cierpienia i którego Pan Jezus uczynił

świecącym znakiem, uciekam

się do Ciebie i proszę za Twoim pośrednictwem o łaskę (wymienić łaskę).

Zawierzam Tobie.

Amen.
Święty Charbelu, wazo wonności wstaw się za mną.

Boże pełen dobroczynności, który nagrodziłeś Charbela mocą sprawiania cudów, miej miłosierdzie nade

mną i obdarz mnie tym, o co proszę za Jego pośrednictwem.

Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dzień trzeci

Umiłowany Święty Charbelu, który świecisz jak jasna gwiazda na niebie kościoła, oświeć moją drogę i umocnij

moją nadzieję. Ciebie proszę o

łaskę (wymienić łaskę). Proś o to

ukrzyżowanego Jezusa, którego nieustannie czcisz.

Amen.
O Święty Charbelu, przykładzie cierpliwości

i ciszy, wstaw się za mną.

O Panie Jezu, który uświęciłeś

Świętego Charbela i pomogłeś Mu dźwigać Jego krzyż daj mi odwagi, bym

dźwigał życiowe trudy z cierpliwością i posłuszeństwem Twej Boskiej woli za wstawiennictwem Świętego Charbela.

Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dzień czwarty

Czuły Ojcze Charbelu do Ciebie się uciekam.

Ufność w Tobie przepełnia moje serce. Mocą Twojego wstawiennictwa

u Boga oczekuje łaski, o którą proszę (wymienić łaskę).
Okaż mi po raz kolejny swoje serce.

Święty Charbelu, ogrodzie cnót, wstaw się za mną.

Boże, który udzieliłeś Świętemu

Charbelowi łaski Twego podobieństwa, udziel mi łaski wzrastania w

cnotach chrześcijańskich i miej miłosierdzie nade mną, bym mógł sławić Cię do końca. Amen.

Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dzień piąty

Święty Charbelu umiłowany przez

Boga, oświeć mnie, pomóż mi i naucz mnie, co jest miłe Bogu.
Pospiesz na mój ratunek. Czuły

Ojcze, błagam, byś prosił Boga o tę łaskę (wymienić łaskę).

Święty Charbelu, przyjacielu Ukrzyżowanego, wstawiaj się za mną.

Boże usłysz moją prośbę za pośrednictwem Świętego Charbela.

Ocal moje biedne serce i daj mi pokój. Uspokój niepokój duszy mojej.

Tobie chwała na wieki.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dzień szósty

Święty Charbelu, potężny pośredniku, proszę Cię o spełnienie łaski, której potrzebuję (wymienić łaskę).

Jedno Twoje słowo wystarczy, by Jezus mi przebaczył, by się nade mną zmiłował i by obdarzył mnie

tym, o co proszę.
O Święty Charbelu, radości nieba i ziemi, wstaw się za mną.

Boże, który wybrałeś Świętego Charbela, by bronił nas, udziel nam przez swą Boską moc

tej łaski, (wymienić łaskę) bym Cię sławił/a do końca. Amen.

Tobie chwała na wieki.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dzień siódmy

Święty Charbelu, kochany przez

wszystkich, pomocniku potrzebujących, mam niezachwianą wiarę

w Twoje pośrednictwo przed Bogiem. Udziel mi tej łaski (wymienić łaskę).
Święty Charbelu, gwiazdo, która

doradzasz zagubionym, wstaw się za mną.

Boże me liczne grzechy utrudniają

otrzymanie Twych darów. Udziel mi łaski żalu za grzechy.

Odpowiedz mi za pośrednictwem Świętego Charbela, powróć radość do mego smutnego serca i udziel

mi tego, o co proszę. Jesteś wcieleniem łaski i chwały. Tobie chwała na wieki.

Amen.

Tobie chwała na wieki.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dzień ósmy

Święty Charbelu, kiedykolwiek widzę

Cię klęczącego na trzcinowej macie, poszczącego, odmawiającego

sobie wszystkiego i pochłoniętego wzywaniem Boga moja nadzieja i wiara w Ciebie rośnie. Błagam Cię o pomoc

w otrzymaniu łaski, o którą proszę (wymienić łaskę).
Święty Charbelu pochłonięty Bogiem, wstawiaj się za mną.

Jezu najspokojniejszy, który wzniosłeś Charbela do biblijnej perfekcji, uroczyście proszę Cię udziel

mi łaski, bym życie przeżył/a zgodnie z Twoimi życzeniem.

Kocham Cię Boże, Wybawco mój.

Amen.

Tobie chwała na wieki.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

  • Dzień dziewiąty

Święty Ojcze Charbelu, zbliżam się

do końca nowenny. Moje serce żywi się modlitwą do Ciebie. Mam wielką

nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą prosiłem/łam za Twoim

pośrednictwem. Żałuję i obiecuję nigdy

więcej nie popaść w grzech. Proszę spełnij mą prośbę (wymienić prośbę).
Święty Charbelu ukoronowany Glorią wstaw się za mną.

Panie, Ty słuchałeś modlitw

Świętego Charbela i udzieliłeś Mu łaski jedności

z Tobą, miej nade mną miłosierdzie w chwili rozpaczy.

Ocal mnie od zła, którego nie jestem w stanie dźwigać.

Tobie chwała i wdzięczność na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu,

Amen.