Nowenna z prośbą o łaski

przez | 4 kwietnia, 2022

Nowenna z prośbą o łaski

Najmilszy i najukochańszy Święty, pełnią szacunku wraz z Tobą oddaję cześć Boskiemu Majestatowi; i ponieważ mam upodobanie w specjalnych darach łaski,

które Tobie udzielił za dni Twojego życia i chwały po śmierci, składam Ci serdeczne dzięki, i proszę Cię z całego serca, abyś wyprosił mi

Twoim potężnym wstawiennictwem łaskę świętego życie i śmierci.

Proszę Cię, abyś zechciał mi także wyprosić… (podaj swoje intencje);

a jeżeli to, o co proszę nie jest według chwały Bożej i większego dobra mojej duszy, uproś mi to, co jest bardziej stosowne do jednej i drugiej. Amen.

Ojcze nasz – Zdrowaś Mario – Chwała.

– Módl się za nami Święty Franciszku Ksawery.
– A będziemy godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

O Boże, któryś dzięki apostolskiemu głoszeniu Ewangelii przez Świętego Franciszka Ksawerego, powołałeś wiele ludów Wschodu do światła Ewangelii, spraw,

żeby każda chrześcijańska wspólnota płonęła tym samym apostolskim zapałem, aby na całej ziemi święty Kościół radował się nowymi dziećmi. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen. litania