Modlitwa kierowcy

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa kierowcy

Wszechmogący Boże, pomóż mi szczęśliwie dojechać do celu i spraw, abym swoją jazdą nie stworzył żadnego zagrożenia.

Dobry Ojcze, błogosław wszystkim kierowcom, którzy dzisiaj wyruszyli w drogę.

Święty Krzysztofie – módl się za nami !

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól, Dawco życia,

bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.

Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze.

Amen.