Modlitwa do świętego Geralda z Bragi

przez | 5 grudnia, 2023

Modlitwa do świętego Geralda z Bragi

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Gerarda

biskupem w Twoim Kościele, by karmił wiernych słowem i kształtował

przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której

on nauczał i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.