Modlitwa do świętego Jana Damasceńskiego

przez | 4 grudnia, 2023

Modlitwa do świętego Jana Damasceńskiego

Panie Jezu Chryste, który przez Kościół święty w czci obrazów podałeś

nam środek do wzbudzenia w sobie myśli i uczuć pobożnych, racz

sprawić łaską swoją, abyśmy tego środka

pilnie i nabożnie używali i tym sposobem budzili w sobie chęć

naśladowania tych, których obrazy przedstawiają, a tym samym

stawali się Ciebie coraz godniejszymi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do świętego Jana Damasceńskiego

Panie Jezu Chryste, który przez Kościół święty w czci obrazów

podałeś nam środek do wzbudzenia w sobie myśli i uczuć pobożnych, racz sprawić łaską swoją, abyśmy tego środka

pilnie i nabożnie używali i tym sposobem budzili w sobie chęć

naśladowania tych, których obrazy przedstawiają, a tym samym

stawali się Ciebie coraz godniejszymi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do świętego Jana Damasceńskiego

Boże, Ty w świętym Janie Damasceńskim, prezbiterze, dałeś Kościołowi

znakomitego nauczyciela wiary, spraw przez jego wstawiennictwo, aby

prawdziwa wiara była zawsze naszym światłem i mocą. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.