Modlitwa do świętego Grzegorza VII

Modlitwa do świętego Grzegorza VII

Wszechmogący Boże, daj swojemu Kościołowi ducha

męstwa i umiłowania sprawiedliwości, którym zajaśniał święty Grzegorz, papież,

spraw, aby Kościół odrzucał wszelką nieprawość i mógł w wolności pełnić to, co sprawiedliwe.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.