Modlitwa do świętego Grzegorza z Nazjanzu

przez | 2 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Grzegorza z Nazjanzu

Boże, Ty oświeciłeś swój Kościół przykładem i nauką świętych

Grzegorza i Bazylego, spraw, abyśmy pokornie poznawali Twoją

prawdę i wprowadzali ją w czyn przez miłość.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Grzegorza z Nazjanzu

Boże, który chciałeś oświecić Swój Kościół

naukami św. Grzegorza i Bazylego,

spraw, abyśmy mogli pokornie i wiernie

poznawać Twoją prawdę i praktykować ją z miłością. Amen.