Modlitwa do świętego Izydora Oracza

Modlitwa do świętego Izydora Oracza

Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu wszechświata i Ojcze nasz, dałeś mi we władanie świętą matkę

ziemię, każesz mi ją uprawiać, orać, siać i zbierać, aby uzyskać plony, każesz mi hodować zwierzęta,

aby te wytwory Twojej hojności w przyrodzie i mojej pracy służyły za pokarm

ludziom; daj mi umysł sprawny i zdrowy, bym mógł czynić dobrze,

daj mi serce prawe, bym wytwarzał zdrową żywność i na tyle obfitą,

by żywić tych, którzy pracują w innych zawodach; daj mi umysł światły i serce szerokie,

abym rozumiał, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest nie szkodzić nikomu, ani ludziom,

ani przyrodzie, a potem dopiero abym mógł zapewnić taką ilość pokarmu,

by służył wszystkim, którzy go potrzebują. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.