Modlitwa do świętego Jakuba z Marchii

przez | 1 grudnia, 2022

Modlitwa do świętego Jakuba z Marchii

Boże, uczyniłeś św. Jakuba wspaniałym

głosicielem Ewangelii, prowadzącym

grzeszników z bagna grzechu na drogę cnoty.

Niech za jego wstawiennictwem

będziemy oczyszczeni od wszelkiego

grzechu i otrzymamy życie wieczne. Amen.